DUYURULAR
 
Müzemiz
 
- Karanlık Oda
- Yardımcı Ekipmanlar
- Fotoğraf Makineleri
- Kameralar
 

Halkı ulus yapan kurallı yaşaması, geçmişini geleceğe taşıyacak belgeleri yaşatmasıdır.
Gelişen teknolojik olanaklar bir yandan insana rahat yaşama kolaylıkları sağlarken, rahatlatırken; diğer yandan sanki bugüne yakışmıyormuşçasına kültürel geçmişimizi ayaklar altına alıyor, insafsızca yok ediyor. Ne hazindir ki giden geri gelmiyor...
BASAF (Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği) olarak istedik ki en azından kendi ilgi alanımızdaki güzellikleri geleceğe taşıyalım, yok olmasınlar; tam tersine işlevleri ve güzellikleri bu gün de görülsün, gelecekte de görülebilsin.


1996’dan (ta Grup BASAF günlerinden) başlayarak çeşitli ülkelerde örnekleri olan ve fakat bizde (kimi özel koleksiyonlar dışında) olmayan fotoğraf müzesini ülkemize kazandıralım istedik.


1996 yılının ilk günleri, dönemin Balıkesir Valisi Sayın Alaattin Yüksel’in basına verdiği bir demeçte, açılması gündemde olan Kuva-yi Milliye müzesi için halktan yardımcı olması ve eser bağışlanmasını talep etmekteydi. Bu istek bizi harekete geçiren ilk adım oldu.
Kurulacak olan Devlet müzesi bünyesinde oluşturulacak bir fotoğraf bölümü, bağımsız bir fotoğraf müzesi oluşturabilmek için üst üste konacak yapı taşlarının temelini oluşturabilirdi.


Fotoğraf sanatının sevdalısı ve gönüllüsü olarak uzun bir süreden beri toplamaya çalıştığımız tarihi değeri olan fotoğraf makinelerimizi müzeye bağışlayıp ülkemizde eksikliği hissedilen, her fotoğraf derneğinin kurulması için tüzüğünde yer verdiği “Fotoğraf Müzesi”nin çekirdeğini oluşturmak düşüncesi uzun süredir beynimizde şekillenmekteydi. Bunun için yapılacak ilk iş çevreyi ve konuyla ilgilenenleri harekete geçirmekti.


Fotoğraf sanatçıları Ahmet Esmer, Fikri Soylu ve Altuğ Oymak’ın konuya sıcak bakmalarıyla bağışlanan 30 fotoğraf makinesi; fotoğrafın ülkemizde sanat olarak henüz kabul görmeye başladığı günlerde, Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesi içindeki “fotoğraf makineleri ve aksesuarları” bölümünü oluşturdu (6 Eylül 1996).


Konuya duyarlı 23 kişinin daha bağışlarıyla makine sayısı 88’e yükseldiği gibi birçok parça ve belge toplandı; bağışçıların adları eserlerin yanına yazılarak ölümsüzleştirildi.


Altı yılda fotoğraf dostlarının bağış ve katkılarıyla kabına sığamayan, taşan fotoğraf makineleri ve aksesuarları bölümü, bağımsız bir Fotoğraf Müzesi arayışına yöneltti bizi. 2002 yılı içinde çabalarımız semeresini verdi ve düş gerçeğe dönüştü. Vali Utku Acun’un yönlendirmesiyle İl Özel İdaresi mülkiyetindeki tarihi bir taş bina BASAF’a tahsis edildi. Artık müze olarak kullanılabilecek, çok amaçlı işlev üstlenebilecek iki katta toplam 200 m2 kapalı ve 150 m2 açık alana sahip 150 yıllık tarihi bir yapıya kavuştuk. Bu bina yanındaki 92 m2 taban alana sahip tarihi yapı arsası da Tan ailesi tarafından “Fotoğraf Kitaplığı” yapılmak üzere derneğimize bağışlandı.


Bir bütün olarak toplam 342 m2 taban alanına sahip “Fotoğraf Müzesi ve Kitaplığı” külliyesini oluşturacak restitüsyon, rölöve, restorasyon ve inşaat projeleri hazırlatılarak gerekli yasal işlemler gerçekleştirildi. Hazırlanan projeler önerdiğimiz biçimde Çanakkale Anıtlar Kurulu’nda onaylanarak inşaat-restorasyon aşamasına gelindi.


Türk fotoğraf kültürüne yönelik her türlü fotoğraf, fotoğraf makineleri ve malzemelerini sergilemek ve saklamak; fotoğraf tarihinin teknik yönünü görsel ve teknoloji ile sunmak; fotoğraf ağırlıklı tarihsel ve artistik kartpostallar, yarışma ve sergi davetiye ve afişleri, yayınlanmış her türlü yayın ve kitapları toplamak ve paylaşmak amacına hizmet edecek Fotoğraf Müzesi ve Kitaplığı diğer yandan ülkemiz fotoğrafına hizmet etmiş kişilere ait bölümlerin yaşayan müze anlayışı ile oluşturulmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını da sağlayacaktır.


03 Mayıs 2003 Cumartesi saat 14.00‘te, temel atımı ve restorasyon onarımı ile fotoğraf dostlarının da tanıklığında, Fotoğraf Müzesi ve M. Emin Tan Kitaplığı” için tarihe not düşülmüştür.


Kitaplık her ay bir kat çıkılarak çatı 06.09.2003’te bayrak dikme töreni ile kapatılmış; 19 Mayıs 2004’te de M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı “Balıkesir’de bir ilk, Türkiye’de de ilk…” olarak resmen ve fiilen hizmete girmiştir…


Balıkesir Ulusal Fotoğraf Müzesi restorasyonu 3 Mayıs 2003’te başlamış ve 19 Mayıs 2006’da tamamlanarak yine “Balıkesir’de bir ilk, Türkiye’de de ilk…” olarak hizmete girmiştir.
Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği (BASAF)
 


 
  Bu yazıdan çıktı ver
 
 
Geri Dön
  design: ramos bilişim